Security

Published by GTA on

ကုန်သယ်ပို့ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်မှသတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ယာဉ်၊ ယာဉ်မောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ကဒ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ယာဉ်သန့်ရှင်းမှုများ၊ ယာဉ်ကြံ့ခိုင်ရေးများ၊ ကုန်တင်အတွင်းခန်းနေရာများ၊ PPE ဝတ်စုံများဝတ်ဆင်မှု၊ သတ်မှတ်ယူနီဖောင်း၊ Safety Shoe၊ နေ့စဉ်ပုံမှန် ယာဉ်အဝင်အထွက် မှတ်တမ်းများစစ်ဆေးခြင်း၊

Categories: News

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *